אינדקס תנוחות

לחצו על התנוחה הרצויה כדי לעבור לעמוד המתאים

*תנוחות המסומנות בכוכבית טרם התפרסמו, תודה על הסבלנות*

Utthita Parsvakonasana
תנוחות עמידה Standing Poses

Tadasana, תנוחת ההר, Mountain Pose, Samasthiti

Vrksasana, תנוחת העץ, Tree Pose

Utthita Trikonasana, תנוחת המשולש, Tree Pose

Utthita Parsvakonasana, תנוחת הזווית הצידית, Side Angle Pose

Virabhadrasana 1, תנוחת הלוחם 1, Warrior Pose 1

Virabhadrasana 2, תנוחת הלוחם 2, Warrior Pose 2

Virabhadrasana 3, תנוחת הלוחם 3, Warrior Pose 3

Ardha Chandrasana, תנוחת חצי ירח, Half Moon Pose

Parivrrta Trikonasana, תנוחת המשולש בפיתול, Revolved Triangle Pose

Parivrrta Ardha Chandrasana, תנוחת חצי ירח בפיתול, Revolved Half Moon Pose

Parivrrta Parsvakonasana, תנוחת הזווית הצידית בפיתול, Revolved Side Angle Pose

Parsvottanasana, כפיפה צידית עצמתית, Intense side stretch

Prasarita Padottanasana, כפיפה לפנים רחבה, Wide Legged Forward Bend

Uttanasana, כפיפה עצמתית לפנים, Standing Forward Bend

Adho Mukha Svanasana, כלב מביט מטה, Downward Facing Dog

כפיפות לפנים Forward BendsTrianga

*Adho Mukha Vajrasana

*Adho Mukha Virasana

*Adho Mukha Sukhasana

*Janu Sirsasana

*Triang Mukhaikapada Pachimottanasana

*Marichyasana 1

*Pachimottanasana

*Upavista Konasana

*katha vajrasana

הקשתות לאחור Back Bends

*Ustrasana

*Salabhasana

*Makarasana

*Bhujangasana

*Dhanurasana

*Chaturanga Dandasana

*Urdhva Mukkha Svanasana

*Dwi pada viaparita dandasana

*Urdhva Dhanurasna

2013-05-25 17.50.30-3פיתולים Twists

*Bharadvajasana 1

*Marichyasana 3

תנוחות ישיבה Sitting Poses

*Dandasana

*Siddhasana

*Virasana

*Vajrasana

*Badhha Konasana

תנוחות בטניות Abdominal

*Urdhva Prasarita Padasana

*Paripurna navasana

*Ardha Navasana

Salamba Sirsasanaתנוחות הפוכות Inversions

Salamba Sirsasana, עמידת ראש, Head Stand

Salamba Sarvangasana, עמידת נר, עמידת כתפיים, Shoulder Stand, Swedish Candle

Halsana, תנוחת המחרשה, Plough

*Karnapidasana

*Supta konasana

*Parsva Halasana

*Eka Pada Sarvangasana

*Parsvaika pada sarvangasana

*Setu bandha sarvangasana

*Viparita Karani

תנוחות שיקומיות Restorative

Savasana, הרפייה סופית, Final Relaxation

*Supta Padangustasana 1

*Supta Padangustasana 2

*Supta Baddha Konasana

*Supta Virasana

 

בכתיבת ההנחיות נעזרתי בספרים הבאים:

B.K.S Iyengar, Light on Yoga

B.K.S Iyengar, Yoga: The Path To Holistic Health

Geeta Iyengar, Yoga: Gem for Women

Geeta Iyengar, Perliminary Course

Shifroni Eyal, Props for Yoga

Shifroni Eyal, A Chair For Yoga

Austin Miriam, Cool Yoga Tricks

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Iyengar Yoga with Agi

Hebron Rd. 33
Jerusalem 9354617
Yoga.Agi@gmail.com
0507-929-131

סרטונים

גלריה

איינגאר יוגה עם אגי

רחוב דרך חברון 33 ירושלים 9354617 צרו קשר במייל Yoga.Agi@gmail.com או בטלפון 0507-929-131
Yoga with Agi יוגה עם אגי