Posts in the ‘אופנישדות’ Category

שאנטי מנטרה

מחשבות בעקבות שאנטי מנטרה… מנטרות מאוד נפוצות בהודו, בארץ הן נדירות יותר. המורה שלי מקפידה בתחילת כל שיעור להקדיש 10-15 דקות לישיבה ולשירת מנטרות. כתלמידת סנסקריט וכחובבת מנטרות – אני מפיקה מכך הנאה אישית. אך לצד השאלה האם אני אוהבת מנטרות או לא – ישנה כמובן ההשפעה שלהן עלי. מרמת הנעת מיתרי הקול ועד רמת

כשהמורה עונה תשובות שגויות

בעקבות פרג'פטי ואודאלאקה מהאופנישדות הסיפור של מלך האלים ומלך השדים אשר הולכים אל בורא העולם ללמוד אודות העצמי האמיתי עורר בי מחשבה לאחרונה.הסיפור מופיע בצ'אנדוגיה אופנישד ומתאר את אינדרה, מלך האלים, ווירוצ'אנה, מלך השדים, שבאים אל פרג'פטי הבורא עם עצי בעירה, כסימן לכך שבאו במטרה להפוך לתלמידיו. הם נשארים בקרבת המורה החדש במשך 24 שנים,

הסיפור של נארדה החכם שלא ידע

על הפער שבין ידע לידיעה האם יד פער בין לדעת משהו ו"לדעת" משהו? האם יש פער בין ידע לידיעה? בין מידע לידע? האם האחד הוא "שלי" והאחר הוא "מושאל"? האם האחד הוא פרקטי והאחר תיאורטי? האם קיימות רמות שונות של ידיעה? בסיפורו של נארדה באופנישדות עולות השאלות הללו בבירור. נארדה מכונה "החכם באדם" ואילו בסיפור

Iyengar Yoga with Agi

Hebron Rd. 33
Jerusalem 9354617
Yoga.Agi@gmail.com
0507-929-131

סרטונים

גלריה

איינגאר יוגה עם אגי

רחוב דרך חברון 33 ירושלים 9354617 צרו קשר במייל Yoga.Agi@gmail.com או בטלפון 0507-929-131
Yoga with Agi יוגה עם אגי