Posts in the ‘בהגווד גיטה’ Category

תודעת היוגי לפי הבהגווד-גיטה

עבורי הבהגווד גיטה תמיד היה ספר מלחמה. גיבור הסיפור – ארג'ונה – נמצא על שדה הקרב, יחד עם אחיו הנקראים פנדווס Pandavas שאמורים להילחם באחיהם למחצה שנקראים קאורוואס Kauravas. למה? כי האחים החורגים גנבו את הממלכה והמלחמה נועדה להחזיר את הסדר לממלכה. המלחמה עתידה להיות קשה, לא רק ברמה הפיזית אלא גם ברמה הנפשית –

Iyengar Yoga with Agi

Hebron Rd. 33
Jerusalem 9354617
Yoga.Agi@gmail.com
0507-929-131

סרטונים

גלריה

איינגאר יוגה עם אגי

רחוב דרך חברון 33 ירושלים 9354617 צרו קשר במייל Yoga.Agi@gmail.com או בטלפון 0507-929-131
Yoga with Agi יוגה עם אגי